מדדים


תקופהמדד המחירים לצרכןמדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייהמדד מחירי תשומה בבנייה למגוריםמדד מחירי תשומה בסלילהמדד מחירי תשומה בענף החקלאותמדד מחירי תשומה באוטובוסים
המדד הכלליהמדד ללא ירקות ופירותהמדד ללא דיורהמדד הכלליהמדד ללא דלקיםכלל האוכלוסייהמגזר ציבורי
כולל מס ערך מוסףלא כולל מס ערך מוסף
01 / 2019100.199.999.992.2101.3114124.5177.9147.9156.7
02 / 2019100.299.910092.6101.2114.1124.9178.3148.8157.3
03 / 2019100.7100.5100.493.9101.7114.1125.1178.6150.6159.8
04 / 2019101100.8100.894101.5114.2125.3179150.3158.8
05 / 2019101.7101.3101.794.5101.5114.3125.2179151.3159.8
06 / 2019101.1101.1100.993.8101.5114.3124.8178.6150.7159.2
07 / 2019100.8100.9100.493.1101.2114.3125.2181.2149.9158.6
08 / 2019101101100.593.1101.3114.4125181.1149.5158.3
09 / 2019100.8100.7100.292.7101.4114.4124.8180.5149.2158.6
10 / 2019101.2101100.792.8101.3114.3124.7177.6150.5159.9
11 / 2019100.8100.7100.292.2100.9114.3124.6177.5150.2159.5
12 / 2019100.8100.810092.2100.7114.5124.6177.7150160.5
01 / 2020100.4100.399.692.5100.5114.7125177.7153.4162.6
02 / 2020100.3100.199.491.1100114.7125.1176.798.8---
03 / 2020100.7100.699.791.4101114.9124.3176.498.9---
04 / 2020100.4100.199.487.3100.7114.8123.6175.295.9---
05 / 2020100.199.899.185.7100114.7122.6173.494.1---
06 / 202010099.99986.799.2114.7123.3174.495.6---
 

הנתונים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה