עדכון מחיר יום הבראה החל מ-7/13
החל מה-1/1/14 החזר מע"מ מעל 18,787 ש"ח יוגש דרך הבנק